Tuesday, August 2, 2011

पुन्हा भेटूच

नमस्कार
ब-याच दिवसांनी इथे फिरकले आहे। दोन ब्लॉग साम्भाळणं जरा जड़ जात होत। म्हणून ते एकातच merge केले। ही माझी या ब्लोग्वाराची शेवटची पोस्ट। तुम्हाला सगळयाना पुन्हा भेटायला नक्कीच आवडेल। माझ्या दुस-या ब्लोगवर आता नियमित हजेरी लावत जा हे आग्रहाच आमंत्रण । पत्ता असा:
://sonalwaikul.wordpress .com
भेटूच.

No comments: