Wednesday, May 19, 2010

अस्तित्व

कोटी कोटी आकाशगंगेतल्या
असंख्य सुर्यांपैकी कोण एका सूर्याच्या मेहेरबानी वर तगलेल्या
एका खड्याच्या पाठीवर
रांगणा-या असंख्य जीवांपैकी एक सूक्ष्म मासाचा गोळा।
हेच अस्तित्व.

त्याचं जगण मरणं वगैरे गोष्टी दैनंदिनीचा भाग एक!

बाकी तुझा खरा जन्म आणि मरण दोन्ही होत असत खोल खोल आत
फक्त तुझ्या मनात; फक्त तुझ्या मनापुरतच।

एरवी तू नसल्याशिवाय तुझ्या असण्याची तरी जाणिव कुठे असते;
ना त्या खड्याला, ना त्या सूर्याला,
पण तुझ्या खिडकीतलं रोप मात्र शोधत तुला रोज;
सूर्य त्याची तहान नाही भागवू शकत।

5 comments:

Yogesh said...

Aataparyantchi sarvat BEST .... GRE8

Anonymous said...

Thanks Yogesh.

Indli said...

Your blog is cool. To gain more visitors to your blog submit your posts at hi.indli.com

प्रभाकर कुळकर्णी said...

अर्थपुर्न

Mi... Majha.... said...

मस्तच ... खुपदा स्वतःच्या अस्तित्वाबद्दल असले प्रश्न पडतात. शब्दांत नाही मांडता आले मला कधी. धन्यवाद.