Wednesday, March 24, 2010

पुरावा

ऐकत रहा, बोलत रहा
वेळोवेळी भेटत रहा
तुझ्या असण्याच्या खुणा मला
जागोजागी पटवत रहा

तुझ्यापर्यंत पोचण्याची वाट
इतकी सुद्धा बिकट करू नकोस, की
त्या तीरावर तू आहेस हा विश्वास संपून जाईल
कारण,

कारण मी जरी तुझी निर्मिती असलो तरी
तुझ्या अस्तित्वाचा देखील एकमेव पुरावा मीच आहे
हे विसरू नकोस…

3 comments:

Unknown said...

sundar....

Yogesh said...

hi kavita khupach sundar aahe he sangnya sathi kontahi "पुरावा" dyaychi garaj nahiy...

प्रभाकर कुळकर्णी said...

उत्तम